Contact en bestuur

Voor vragen kun je één van de onderstaande bestuursleden benaderen.

Adres: Zandweg 19, 1531 AJ Wormer 

Contact:

Voorzitter: Richard Roos

tel. 0650848438

Brassband Eensgezindheid valt onder de formele verantwoordelijkheid van Stichting Eensgezindheid. De taken binnen Stichting Eensgezindheid zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter: Cees Huijsman (ceeshuijsman@gmail.com)

Penningmeester: Frank van Enkhuizen (fvenkhuizen@kpnmail.nl)

Leden: Tom Beenders en Erwin Veken

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL80RABO0374904294